รายละเอียด VDO Conference วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.ขอนแก่น
หัวข้อการประชุม :HAIT
ประธานการประชุม :นายจักรสันต์ เลยหยุด
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :6 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :06:00:00 น. - 06:00:00 น.
จำนวน Sites :4
RoomNumber :##2007
E-Mail ผู้ประสานงาน :tanawut.jum@moph.mail.go.th , tanawutlove@gmail.com
หมายเหตุ:นายจักรสันต์ เลยหยุด โทร 089-7127900 043-227828
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference