รายละเอียด VDO Conference วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หัวข้อการประชุม :เพื่อปรึกษาหสรือขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
ประธานการประชุม :ศุภกิจ ศิริลักษ์ (รองปลัดกระทระทรวงสาธารณสุข)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :7 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :80
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :aekachat.alc@gmail.com ,
หมายเหตุ:02-590-3373 ชื่อ สรรบุญ แก้วประพันธ์
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference