รายละเอียด VDO Conference วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สุราษฎร์ธานี
หัวข้อการประชุม :ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาคุ้มครองผู้บริโภค เขต 11
ประธานการประชุม :ภญ.อังคณา ศรีนามวงศ์
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :12 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :7
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :c_ton_@hotmail.com ,
หมายเหตุ:งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference