รายละเอียด VDO Conference วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :คณะกรรมทันตสาธารณสุขภาคใตเ
หัวข้อการประชุม :คณะกรรมทันตสาธารณสุขภาคใต้
ประธานการประชุม :ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :13 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :14
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :nureyah7@gmail.com , benjamas_al@hotmail.com
หมายเหตุ:นางเบญจมาศ อัลอิสฮักก์ 0818978040 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference