รายละเอียด VDO Conference วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองตรวจราชการ
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2562
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงฯ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :20 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :moph.inspect@gmail.com ,
หมายเหตุ:สิรินันท์/02 590 1602/087 337 2078


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวข้อการประชุม :!!ยกเลิก!! ประชุมหารือการดำเนินงาน 100 ปีสาธารณสุข ชวนคนไทยออกกำลังกายทั่วประเทศ 1 ล้านคน ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO conference)
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :20 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :panseethong_t@hotmail.com , permintwanwisa@gmail.com
หมายเหตุ:!!ยกเลิก!! คุณทองดี 025901933 //ส้ม ทรรศยา ปั้นสีทอง 02-5901937
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference