รายละเอียด VDO Conference วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.สป.สธ.
หัวข้อการประชุม :MOPH CIO Conference ครั้งที่ 2/2562
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :21 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// *** ไม่มีบันทึก (record) vdo conf ***//สรุปประชุมครั้งที่ 1/62//วาระประชุม// หนังสือเชิญ//pdf ประธานแจ้ง//pdf เอกสารประกอบ
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference