รายละเอียด VDO Conference วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :วิธีการตรวจ วินิจฉัย โรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (กรณีศึกษา)
ประธานการประชุม :ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :27 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :train.ittm@gmail.com , ittm.train@gmail.com
หมายเหตุ:วิธีการตรวจ วินิจฉัย โรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (กรณีศึกษา) ผู้ประสาน นางสาวอัจจิมา เรืองประดิษฐ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 02-590-2612 086 5654116
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference