รายละเอียด VDO Conference วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองบริหารการสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติปี 2562
ประธานการประชุม :นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :30 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 14:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :chompoo9299@gmail.com , atcharaphan@moph.mail.go.th
หมายเหตุ:อรรฉราพรรณ ฃมภู่ 0205902457
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference