รายละเอียด VDO Conference วันที่ 2 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีเฝ้าระวังพายุปาบึก
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :2 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :16:00:00 น. - 17:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:นพ.สสจ.ทั่วประเทศ//คุณนิตยา 025901967
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference