รายละเอียด VDO Conference วันที่ 3 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :สรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ (EOC) เทศกาลปีใหม่ ปี 2562
ประธานการประชุม :นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :3 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waycso@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายสุรชัย รสโสดา กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โทร.089-8620530


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8
ประธานการประชุม :พญ.ธีรารัตน์ พลราชม
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :3 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :R8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นางสาวพิมพร ดาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล 042-219207-8 ต่อ 301


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์พายุปาบึก
ประธานการประชุม :นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :3 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :a.angkana@outlook.co.th ,
หมายเหตุ:สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083 829 6635 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, เพชรบุรี , ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference