รายละเอียด VDO Conference วันที่ 5 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามสถานการณ์อุทกภัย (ปาบึก)
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :c_ton_@hotmail.com ,
หมายเหตุ:0855818880


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์พายุปาบึก
ประธานการประชุม :ปลีดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :a.angkana@outlook.co.th ,
หมายเหตุ:0838296635 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, เพชรบุรี , ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference