รายละเอียด VDO Conference วันที่ 7 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.นราธิวาส
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 14 จังหวัด ภาคใต้
ประธานการประชุม :นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :7 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :14
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :ttmnara@hotmail.com , matnasey@gmail.com
หมายเหตุ:นางนูลีฮะ แวสแลแม ผู้ประสานงาน เบอร์ 061-4030444 , 084-9653889 ประชุมร่วมกันระหว่าง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์พายุปาบึก
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :7 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##1004
E-Mail ผู้ประสานงาน :a.angkana@outlook.co.th ,
หมายเหตุ:083 829 6635 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, เพชรบุรี , ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference