รายละเอียด VDO Conference วันที่ 8 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการไหลเวียนโลหิต(กรณีศึกษา)
ประธานการประชุม :นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :8 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :train.ittm@gmail.com , ittm.train@gmail.com
หมายเหตุ:วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการไหลเวียนโลหิต(กรณีศึกษา) ผู้ประสาน นางสาวอัจจิมา เรืองประดิษฐ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 02-590-2612 086 5654116
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference