รายละเอียด VDO Conference วันที่ 9 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไหลเวียนโลหิต
ประธานการประชุม :นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :9 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :train.ittm@gmail.com , ittm.train@gmail.com
หมายเหตุ:การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไหลเวียนโลหิต ผู้ประสาน นางสาวอัจจิมา เรืองประดิษฐ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 02-590-2612 086 5654116
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference