รายละเอียด VDO Conference วันที่ 16 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :การพิจารณาการใช้ตำแหน่งว่าง ปรับปรุงตำแหน่ง และจัดสรรตำแหน่ง
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :16 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :19
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:สสจ.ทุกจังหวัด รพศ. รพท. ทุกแห่ง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference