รายละเอียด VDO Conference วันที่ 21 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :21 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1@gmail.com ,
หมายเหตุ:กิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา 0832051466 ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, น่าน , แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, รพศ รพท
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference