รายละเอียด VDO Conference วันที่ 24 มกราคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.สป.สธ.
หัวข้อการประชุม :*เลื่อนเป็นวันที่ 28 * MOPH CIO Conference ครั้งที่ 4/2562
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :24 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// *** ไม่มีบันทึก (record) vdo conf ***//
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference