รายละเอียด VDO Conference วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สกลนคร
หัวข้อการประชุม :การบำรุงรักษาคราวเชิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรสาสุข สำหรับผูดูแลระบบ
ประธานการประชุม :คมสันต์ รักษาแสง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :1 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :15
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :wasun.u@health.moph.go.th ,
หมายเหตุ:วสันต์ 0864578461 ผู้ประสานงาน ประชุมร่วมกันระหว่าง ชลบุรี, ชุมพร, ตราด , นครศรีธรรมราช, นนทบุรี , ปทุมธานี , ประจวบคีรีขันธ์, ปัตตานี , พิษณุโลก, ภูเก็ต , ยะลา, สกลนคร , สตูล ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference