รายละเอียด VDO Conference วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :ติดตาม
ประธานการประชุม :แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย3 กลุ่มโรคกรณีฝุ่นละอองPM 2. 5และช่องทางการเก็บข้อมูลผู
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :4 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 15:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :15
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :pher.moph@gmail.com ,
หมายเหตุ: " ประชุมร่วมกันระหว่าง นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, "
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference