รายละเอียด VDO Conference วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :ทดสอบระบบ Confrence
ประธานการประชุม :ผอ.กสธฉ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :6 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :12:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :2
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ทดสอบระบบ Confrence ประชุมร่วมกันระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference