รายละเอียด VDO Conference วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
หัวข้อการประชุม :ประชุมเพื่อติดตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน คณะทำงานสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12
ประธานการประชุม :นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ประธาน CIO
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :11 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :15
RoomNumber :##2012
E-Mail ผู้ประสานงาน :cioregion12@mail.com ,
หมายเหตุ:คณะทำงานสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 12 และผู้เกี่ยวข้อง *** หมายเหตุ จากการเลื่อนประชุมวันที่ 29 มกราคม 2562


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :ธรรมนูญพระสงฆ์
ประธานการประชุม :นางพรรณทิพา มีธรรม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :11 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waycso@gmail.com ,
หมายเหตุ:นางสาวนัฐวดี มูลที โทร 0847425935
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference