รายละเอียด VDO Conference วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :คทสต.
หัวข้อการประชุม :คณะกรรมทันตสาธารณสุขภาคใต้
ประธานการประชุม :ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :12 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :14
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :benjamas_al@hotmail.com , nureyah7@gmail.com
หมายเหตุ:นางเบญจมาศ อัลอิสฮักก์ โทร 0848978040 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference