รายละเอียด VDO Conference วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) เขตสุขภาพที่ ๘
ประธานการประชุม :นางสุณี เศรษฐเสถียร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :15 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waycso@gmail.com ,
หมายเหตุ:นางสาวนัฐวดี มูลที โทร. 0847425935


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการโซน Product ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ประธานการประชุม :นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :15 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :16
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :iettcm.dtam@gmail.com , thpolicy2016@gmail.com
หมายเหตุ:ข้อมูลติดต่อผู้จัด นางสาวชลทิวา ทองรัตน์ เบอร์ติดต่อ 080534275 ประชุมร่วมกันระหว่าง จันทบุรี, เชียงราย , นครปฐม , ปราจีนบุรี , พิษณุโลก, มหาสารคาม, สกลนคร , สงขลา, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี , สุรินทร์ , อุดรธานี , อุทัยธานี , อำนาจเจริญ,


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวข้อการประชุม :การบริหารงบประมาณฯ โครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO conference)
ประธานการประชุม :นายแพทย์ประพนธ์ ศรีตั้งเกียรติกุล
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 14:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :joice_arunya01@hotmail.co.th ,
หมายเหตุ:นายทองดี มุ่งดี สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ โทร. 094 249 0555
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference