รายละเอียด VDO Conference วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.เชียงราย
หัวข้อการประชุม :ทุนแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :18 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :19
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:สสจ.ทุกจังหวัด รพศ. รพท.ทุกแห่ง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference