รายละเอียด VDO Conference วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.สป.สธ.
หัวข้อการประชุม :MOPH CIO Conference ครั้งที่ 4/2562
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :21 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :ict-moph@health.moph.go.th , hdc@moph.go.th
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// *** ไม่มีบันทึก (record) vdo conf ***// หนังสือเชิญ สสจ+รพ// สรุปประชุมครั้งที่ 3/2562// pdf เอกสารประกอบ// สรุปประชุมครั้งที่ 4/2562


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงการรับสมัคร in-service training และเงื่อนไขการรับสมัคร
ประธานการประชุม :รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง)
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :21 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :panseethong_t@hotmail.com , permintwanwisa@gmail.com
หมายเหตุ:02-5901937
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference