รายละเอียด VDO Conference วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์ศาสตร์และแผนงาน
หัวข้อการประชุม :ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานการประชุม :นายแพทย์ยุทธกรานต์ ชินโสตร
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :25 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :12
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :anyimplement@gmail.com ,
หมายเหตุ:ศุภานัน 025901379
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference