รายละเอียด VDO Conference วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์ศาสตร์และแผนงาน
หัวข้อการประชุม :ทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานการประชุม :นายแพทย์ยุทธกรานต์ ชินโสตร
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :26 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :anyimplement@gmail.com ,
หมายเหตุ: "เขตสุขภาพที่ 1 - 12, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด "
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference