รายละเอียด VDO Conference วันที่ 15 มีนาคม 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
หัวข้อการประชุม :โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
ประธานการประชุม :นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 มีนาคม 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :rinrawee_sungthongram@hotmail.com , kornkamol.n@anamai.mail.go.th
หมายเหตุ: "เชิญ รอง นพ.สสจ. เภสัชกรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการ //ผู้ประสานงาน คุณรินระวี 0985960658 "


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวข้อการประชุม :** ยกเลิก** การเรียกคืนยา Losartan และการทดแทนยา
ประธานการประชุม :เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 มีนาคม 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :tomdrug24@hotmail.com ,
หมายเหตุ:02 590 7341 ประชุมร่วมกันระหว่าง สสจ. และโรงพยาบาล ในสังกัด สป.ทั่วประเทศ
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference