รายละเอียด VDO Conference วันที่ 1 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองตรวจ(เขต11)
หัวข้อการประชุม :แนวทางการจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประธานการประชุม :นายแพทย์ พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :1 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :7
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:02-590-1486,1586 (คุณ ทิพย์) ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา , ภูเก็ต , ระนอง, สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference