รายละเอียด VDO Conference วันที่ 2 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :คณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้
หัวข้อการประชุม :คณะกรรมทันตสาธารณสุขภาคใต้
ประธานการประชุม :ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :2 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :14
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :nureyah7@gmail.com , benjamas_al@hotmail.com
หมายเหตุ:นางเบญจมาศ อัลอิสฮักก์ 0818978040 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวข้อการประชุม :การรับสมัคร formal training แพทย์ FM
ประธานการประชุม :รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง)
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :2 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :panseethong_t@hotmail.com , permintwanwisa@gmail.com
หมายเหตุ:พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา 085-8135495 หรือ 02-5901937 คุณสุดารัตน์
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference