รายละเอียด VDO Conference วันที่ 3 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม :ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :3 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :pher.moph@gmail.com ,
หมายเหตุ:กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 02 590 1967


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.ขอนแก่น
หัวข้อการประชุม :ขับเคลื่อนและบูรณาการลดเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 7
ประธานการประชุม :นพ.สมศักดิ์ ประติญาณวัตร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :3 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :4
RoomNumber :##2007
E-Mail ผู้ประสานงาน :tanawutlove@gmail.com ,
หมายเหตุ:กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น : 043221125 ต่อ 121


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1
หัวข้อการประชุม :ประชุม ควันไฟป่า
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :3 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :12:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :mint45@hotmail.com ,
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, น่าน , แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, รพศ รพท
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference