รายละเอียด VDO Conference วันที่ 5 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองกฎหมาย
หัวข้อการประชุม :เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวงเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2562
ประธานการประชุม :รองปลัดนายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :5 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :101
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :legal@health.moph.go.th , legalhealth1@gmail.com
หมายเหตุ:นางไพเราะ อุบลวรรณ์ 1436 นายสิทธินันท์ ไขศรี
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference