รายละเอียด VDO Conference วันที่ 9 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หัวข้อการประชุม :สร้างความเข้าใจ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก่อนเทศกาลสงกรานต์
ประธานการประชุม :นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :9 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :14:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :network.alc@gmail.com , aekachat.alc@gmail.com
หมายเหตุ:นางสาวณัฐวรรณ ขุนบุญ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 025903392 โทรศัพท์เคลื่อนที่. 0830386202
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference