รายละเอียด VDO Conference วันที่ 10 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :เตรียมความพร้อมและเปิด EOC เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ประธานการประชุม :นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :10 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :10:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waycso@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายสุรชัย รสโสดา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โทร 089-8620530


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวข้อการประชุม : (ยกเลิก) ประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานการประชุม :นายแพทย์ยุทธกรานต์ ชินโสตร
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :10 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :39
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :anyimplement@gmail.com , pigo_goh@hotmail.com
หมายเหตุ: "กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 (12 หน่วยงาน) 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (27 หน่วยงาน) ตามเอกสารแนบเพิ่มเติมบันทึกขออนุมัติใช้ประชุม นางศศิภา จันทรา 02590 1379 ประชุมร่วมกันระหว่าง กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ชลบุรี, ชุมพร, เชียงราย , ตรัง, นครพนม, นครราชสีมา , นครศรีธรรมราช, นนทบุรี , นราธิวาส, พังงา , พิจิตร , พิษณุโลก, เพชรบุรี , เพชรบูรณ์ , แพร่ , มหาสารคาม, มุกดาหาร , ยโสธร , ร้อยเอ็ด , ลพบุรี, ลำพูน, สมุทรสาคร, สุรินทร์ , อุดรธานี , "


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามการเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :10 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 10:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :c_ton_@hotmail.com ,
หมายเหตุ: " "
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference