รายละเอียด VDO Conference วันที่ 17 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
หัวข้อการประชุม : การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :17 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :pher.moph@gmail.com ,
หมายเหตุ:02 590 1934 ต่อ 906 คุณปูริดา
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference