รายละเอียด VDO Conference วันที่ 22 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร
ประธานการประชุม :นางมณฑกา ธีรชัยสกุล (ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ)
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :22 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :40
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :may.paweenak@gmail.com , thpolicy2016@gmail.com
หมายเหตุ:นางสาวปวีณา แก้วสุยะ โทร 0957514258 ประชุมร่วมกันระหว่าง กาญจนบุรี , กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, จันทบุรี, ชัยนาท, เชียงราย , ตรัง, ตาก, นครนายก , นครพนม, นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , ปราจีนบุรี , ปัตตานี , พัทลุง, พิษณุโลก, แพร่ , พะเยา, มหาสารคาม, มุกดาหาร , ยโสธร , ลำพูน, ศรีสะเกษ , สกลนคร , สตูล , สระแก้ว, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี , สุรินทร์ , อุดรธานี , อุทัยธานี , อุตรดิตถ์ , อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference