รายละเอียด VDO Conference วันที่ 23 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :(แก้ไข site) ประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานการประชุม :นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :23 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :88
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :anyimplement@gmail.com , pigo_goh@hotmail.com
หมายเหตุ:ขอแก้ไขจำนวนผู้ใช้งานเปลี่ยนเป็น 88 users (สสจ.ทุกแห่ง+สนง.เขตสุขภาพ ทุกแห่ง) ผู้ประสานงาน: นางศศิภา จันทรา เบอร์โทร 0 2590 1379 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงธารณสุข ประชุมร่วมกันระหว่าง 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (76 หน่วยงาน) ได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ลำปาง, จ.ลำพูน, จ.พะเยา, จ.แพร่, จ.น่าน, จ.พิษณุโลก, จ.สุโขทัย, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก, จ.เพชรบูรณ์, จ.นครสวรรค์, จ.พิจิตร, จ.กำแพงเพชร, จ.อุทัยธานี, จ.ชัยนาท, จ.สระบุรี, จ.ลพบุรี, จ.สิงห์บุรี, จ.อ่างทอง, จ.ปทุมธานี, จ.นนทบุรี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครนายก, จ.ราชบุรี, จ.กาญจนบุรี, จ.สุพรรณบุรี, จ.นครปฐม, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม, จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบศีรีขันธ์, จ.ระยอง, จ.จันทบุรี, จ.ตราด, จ.ชลบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.สระแก้ว, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.สมุทรปราการ, จ.ขอนแก่น, จ.กาฬสินธุ์, จ.มหาสารคาม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.อุดรธานี, จ.สกลนคร, จ.นครพนม, จ.บึงกาฬ, จ.หนองคาย, จ.หนองบัวลำภู, จ.เลย, จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ ,จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์, จ.อุบลราชธานี, จ.มุกดาหาร, จ.อำนาจเจริญ, จ.ยโสธร, จ.ศรีสะเกษ จ.สุรา
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference