รายละเอียด VDO Conference วันที่ 24 เมษายน 2562Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวข้อการประชุม :นมโรงเรียน
ประธานการประชุม :รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :24 เมษายน 2562
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :5
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :eemy195@gmail.com , fda.schoolmilk@gmail.com
หมายเหตุ:นางสาวพิมพ์วิมล สกุลกันต์ กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร 025907206 ประชุมร่วมกันระหว่าง ขอนแก่น, เชียงราย , นครราชสีมา , ราชบุรี , สระบุรี,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference