รายละเอียด VDO Conference วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
หัวข้อการประชุม :การ Refer PUI โคโรน่าไวรัส
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :7 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :8
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :hunsa_c@hotmail.com , hunsa_c@hotmail.com
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง มุกดาหาร , ยโสธร , ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference