รายละเอียด VDO Conference วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :ประชุมการพิจารณาย้ายหมุนเวียน 3 สายงาน(แพทย์ ทันตกรรม เภสัชกร)
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :20 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :14:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference