รายละเอียด VDO Conference วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :การประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :28 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference