More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม cockpit ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
วันที่ :8 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :30
E-Mail ผู้ประสานงาน :neopalm01@hotmail.com ,
หมายเหต :ผู้ประสานงานเอกภาพ ศรีเจริญ0812603000
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference