More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธษรณสุขจังหวัดชัยนาท
หัวข้อการประชุม :ทดสอบการประชุมทางไกล
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมสสจ.,รพท.,รพช.
วันที่ :22 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 14:30:00 น.
จำนวน Site :9
E-Mail ผู้ประสานงาน :soravis_005@hotmail.com ,
หมายเหต :ทดสอบประชุมผ่าน web con โรงพยาบาลในจังหวัด
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference