More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 17 มีนาคม 2560


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.กาญจนบุรี
หัวข้อการประชุม :เรื่อง ระบบการติดตามโครงการของเขตสุขภาพที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 45 คน
สถานที่ประชุม :สสจ.กาญจนบุรี
วันที่ :17 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :07:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :45
E-Mail ผู้ประสานงาน :prasatsurk@hotmail.com , prasatsurk@gmail.com
หมายเหต :ติอต่อกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กาญจนบุรี 034513449
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference