More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 16 มิถุนายน 2560


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สกลนคร
หัวข้อการประชุม :สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมสสจ.,รพท.,รพช.
วันที่ :16 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Site :40
E-Mail ผู้ประสานงาน :richter.patchara@gmail.com , wasun.u@health.moph.go.th
หมายเหต :
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference