More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 19 มกราคม 2561


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สกลนคร
หัวข้อการประชุม :สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมสสจ.,รพท.,รพช.
วันที่ :19 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :07:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Site :40
E-Mail ผู้ประสานงาน :wasun.u@health.moph.go.th , richter.patchara@gmail.com
หมายเหต :

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.ยะลา
หัวข้อการประชุม :ประชุมภายในจังหวัด
สถานที่ประชุม :สสจ.ยะลา
วันที่ :19 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 15:30:00 น.
จำนวน Site :5
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหต :
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference