More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 9 มกราคม 2562


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หัวข้อการประชุม :การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไหลเวียนโลหิต
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม conference สสจ.อุทัยธานี
วันที่ :9 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :25
E-Mail ผู้ประสานงาน :- , -
หมายเหต :กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 056-511565 ต่อ108

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สงขลา
หัวข้อการประชุม :ทดสอบระบบ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ :9 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :07:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :5
E-Mail ผู้ประสานงาน :sirinart04@gmail.com , arthitpuy@gmail.com
หมายเหต :เชิญเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมภายในจังหวัดสงขลา ติดต่อห้องข้อมูล 074-440722 , 088-7921722
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference