More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 11 มกราคม 2562


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
หัวข้อการประชุม :ประชุมวิชาการการพัฒนาระบบการสื่อสาร
สถานที่ประชุม :สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วันที่ :11 มกราคม 2562
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Site :3
E-Mail ผู้ประสานงาน :mrarkom@hotmail.com , mrarkom9@gmail.com
หมายเหต :ประชุมชี้แจ้งการพัฒนาระบบการสื่อสารในหน่วยงาน
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference