More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สกลนคร
หัวข้อการประชุม :สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ1/2563
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมสสจ.,รพศ,รพท.,รพช.
วันที่ :6 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Site :40
E-Mail ผู้ประสานงาน :wasun.u@health.moph.go.th , richter.patchara@gmail.com
หมายเหต :

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลศรีธัญญา
หัวข้อการประชุม :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับศาลปกครอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Conference รพ.ศรีธัญญา
วันที่ :6 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :2
E-Mail ผู้ประสานงาน :vcharoenroy@gmail.com ,
หมายเหต :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับศาลปกครอง

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
หัวข้อการประชุม :การจัดระบบบริการโรงไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมผู้จัด
วันที่ :6 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :30
E-Mail ผู้ประสานงาน :hunsa_c@hotmail.com , hunsa_c@hotmail.com
หมายเหต :ทดสอบระบบ 13.00 - 13.30 เริ่มประชุม 13.30 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference