More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สงขลา
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงกลุ่มงานวัยทำงานและงานคนพิการ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ :28 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :07:30:00 น. - 17:30:00 น.
จำนวน Site :40
E-Mail ผู้ประสานงาน :arthitpuy@gmail.com , sirimafon2530@gmail.com
หมายเหต :ทดสอบระบบ 08.00-08.45 เริ่มประชุม 09.00 น เชิญเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมภายในจังหวัดสงขลา ติดต่อห้อง 0887881760

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อการประชุม :กวป.
สถานที่ประชุม :สสจ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ :28 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :06:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :15
E-Mail ผู้ประสานงาน :supachai.t@moph.mail.go.th , jufe1969@hotmail.com
หมายเหต :

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลศรีธัญญา
หัวข้อการประชุม :ให้บริการด้านสุขภาพจิตกับศาลปกครอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Conference รพ.ศรีธัญญา
วันที่ :28 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :12:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :2
E-Mail ผู้ประสานงาน :vcharoenroy@gmail.com ,
หมายเหต :ให้บริการด้านสุขภาพจิตกับศาลปกครอง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference